De bloembollensector in internationaal perspectief

De bloembollensector heeft haar wortels in Nederland met een marktaandeel van plm. 60% van de wereldproductie in bloembollen, terwijl de Nederlandse handelsbedrijven 85% van de wereldhandel voor hun rekening nemen. Het aansprekende assortiment en de diepgaande kennis van bloembollen en bolbloemen heeft Nederland een voorsprong gegeven, die moeilijk in te halen is door andere landen.

De exportwaarde bedraagt plm. 600 mln. euro, waarvan ruim 55% naar landen buiten de Europese Unie wordt verstuurd. De Verenigde Staten is altijd al de belangrijkste afzetmarkt geweest, terwijl Japan in de jaren negentig de belangrijkste groeimarkt voor de sector was. Binnen Europa is de afzet al jarenlang stabiel, waarbij achtereenvolgens Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de lijst aanvoeren. Ook de vier Scandinavische landen zijn voor de sector zeer belangrijke afzetgebieden.

De productie in Nederland

Bloembollen worden in Nederland op 22.000 ha. in verschillende regio’s geproduceerd. Noord Holland is met het Noordelijk Zandgebied en West-Friesland veruit het belangrijkste productiegebied. Zuid-Holland met zijn Bollenstreek is eeuwenlang een belangrijke plaats waar bloembollen – met name hyacinten – geteeld worden, terwijl Flevoland een sterk opkomend productiegebied is. De weersomstandigheden hebben een belangrijke invloed op het productieresultaat en daarmee ook op het aantal bollen dat jaarlijks op de markt komt. Ruwe schattingen hebben uitgewezen dat in Nederland jaarlijks zo’n plm. 8,5 miljard bloembollen worden geproduceerd met als koplopers de tulp, de lelie, de hyacint, de narcis, de gladiool, de dahlia, de krokus en nog vele andere bijzondere bolgewassen.

De handelsketen

Nederland kent ruim 1500 bloembollentelers, die zich gespecialiseerd hebben in de teelt van een of meerdere gewassen. Een groot deel van hun productie wordt verkocht aan de plm. 100 voornamelijk in Nederland gevestigde handelsbedrijven, die voor de verdere verwerking en afzet zorgen. Een groot deel van die afzet ligt in het buitenland, maar jaarlijks worden er ook veel bloembollen in Nederland gebruikt, heel in het bijzonder in de broeierij afzet. Dat wil zeggen dat de bollen dienen als uitgangsmateriaal voor professionele broeiers, die uit de bol een bloem trekken, die via de detailhandel in een bos hun weg vinden naar de consument. Ook in vele buitenlandse afzetgebieden is de broeierij afzet heel belangrijk en voor die landen kun je zeggen dat het lokaal geproduceerde product zijn oorsprong heeft in de Nederlandse bol! Er zijn ook handelsbedrijven, die zich volledig richten op de verkoop aan de consument en de institutionele markt voor het inrichten van tuinen en de aanleg van parken. Andere belangrijke ketenpartners zijn de veredelingsbedrijven, die een leidende rol spelen op het gebied van productontwikkeling, alsook de in- en verkoopbureaus, die veelal als intermediair tussen de productie- en handelsbedrijven vraag en aanbod in de Nederlandse markt bij elkaar brengen.

Mediafiler

- Foto's
- Film
- Persberichten

Zoek beeld